WHO ຮອງຮັບວັກຊີນ “ໂຄວາຊີນ” ທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂ ຄ ວ ິ ດ ບໍ່ໃຫ້ເກີດມີອາການຮຸນແຮງ ຫຼື ເສຍຊີວິດ

0
50

ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ວັກຊີນໂຄວາຊີນ ຂອງບໍລິສັດ ພາຣັດ ໄບໂອເທັກ ເປັນກໍລະນີສຸກເສີນ ໂດຍຄວາມກ້າວໜ້າໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມຍິນດີໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຊາວອິນເດຍກວ່າຮ້ອຍລ້ານຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນນີ້ ເຊິ່ງເປັນວັກຊີນໂຕທໍາອິດທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ.

ການອະນຸມັດການໃຊ້ວັກຊີນໂຄວາຊີນ ມີຄວາມລ່າຊ້າ ເຮັດໃຫ້ຊາວອິນເດຍຫຼາຍພັນຄົນ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງນັກຮຽນນັກສຶກສາ, ຄົນເຮັດວຽກ ແລະ ຄອບຄົວ ຖືກແຍກອອກຈາກກັນ ແລະ ກໍມີອີກຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ລໍຖ້າໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຍອມຮັບໃນການໃຊ້ວັກຊີນຊະນິດນີ້.

ກ່ອນທີ່ວັກຊີນ ໂຄວາຊີນ ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບຈາກ WHO ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຊະນິດນີ້ທີ່ວາງແຜນຈະເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຈະຕ້ອງຖືກກັກໂຕເມື່ອເດີນທາງໄປຮອດຕ່າງປະເທດ ລວມເຖິງຕ້ອງມີຜົນກວດ RT-PCR ເປັນລົບ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນຊະນິດອື່ນທີ່ປະເທດປາຍທາງກໍານົດ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ວັກຊີນທີ່ WHO ອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ເປັນກໍລະນີສຸກເສີນຖືເປັນວັກຊີນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກດ້ວຍ ຍົກເວັ້ນບາງປະເທດທີ່ມີໜ່ວຍງານກໍາກັບດູແລຂອງຕົນເອງ. ການອະນຸມັດຂອງ WHO ຄັ້ງນີ້ ຈະເລັ່ງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຕ່າງໆກ້າວໜ້າໄປໄດ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆກໍຈະມີຄວາມໝັ້ນໃນໃນວັກຊີນຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະທາງດ້ານການຍອມຮັບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນທາງ.

ວັກຊີນຊະນິດນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບກຸ່ມຄົນອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ໂດຍຈະໄດ້ສັກວັກຊີນ 2 ເຂັມ ຫ່າງກັນ 4 ອາທິດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ WHO ໄດ້ລະບຸວ່າ ຍັງບໍ່ມີຄໍາແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ວັກຊີນໂຄວາຊິນກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຂໍ້ມູນການໃຊ້ກັບແມ່ຍິງຖືພາທີ່ມີຢູ່ຕອນນີ້ກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປະເມີນຄວາມປອດໄພ ຫຼື ປະສິດທິພາບໄດ້.

ສື່ຂ່າວຕ່າງປະເທດຍັງໄດ້ລາຍງານເພີ່ມຕື່ມອີກວ່າ ມີບາງປະເທດເທົ່ານັ້ນທີ່ຍອມຮັບວັກຊີນໂຄວາຊີນ ແລະ ປະເທດອິນເດຍເອງຫວັງວ່າການຮອງຮັບຈາກ WHO ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງໃນເລື່ອງນີ້.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.