ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ…!!! ກິນອາຫານຄ້າງຄືນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ແທ້ຫຼືບໍ່ ? ເລື່ອງແບບນີ້ກ່ອນກິນຕ້ອງຮູ້

0
151

ກິນອາຫານຄ້າງຄືນ ສ່ຽງໃຫ້ເປັນໂລກມະເຮັງແທ້ຫຼືບໍ່ ມາເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ຊັດເຈນເພື່ອຄວາມສະບາຍໃຈແລະຄວາມປອດໄພຂອງສຸຂະພາບເຮົາ


+ ເລື່ອງການກີນອາຫານຄ້າງຄືນເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງຫຼືບໍ່ນັ້ນ Dr Jessada Dusitpunchan ປະຈຳວິຊາຊີວະວິທະຍາ ໄດ້ໃຫ້ຕຳອະທິບາຍວ່າ ການກີນອາຫານຄ້າງຄືນ ບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງແຕ່ຢ່າງໃດໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ:

ການກີນອາຫານຄ້າງຄືນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານ ໄນໄຕຣ໌ (Nitrite)ຫຼາຍຂື້ນ ແລະສົ່ງຜົນຕໍ່ ຕັບ ໄຕ ແລະເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງໃນກະເພາະອາຫານນັ້ນ ອາດຈະເປັນການສັບສົນກັນລະຫວ່າງເລື່ອງສານໃນນ້ຳ

+ ການກີນອາຫານຄ້າງຄືນ : ສຳລັບກີນອາຫານຄ້າງຄືນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍກັບຄົນທົ້ວໄປ ຍົກເວັນເດັກນ້ອຍທີ່ກີນລາຍກໍເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ນອກນັ້ນອາຫານທີ່ເປັນຊີ້ນສັດແປຮູບ ຫາກກີນເຂົ້າໄປຫຼາຍກໍ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ສະຫຼຸບແລ້ວວ່າອາຫານຄ້າງຄືນບໍ່ໄດເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມເຮົາຄວນລະມັດລະວັງໃນການຮັບປະທານອາຫານທີ່ຄ້າງຄືນ ກ່ອນກີນກໍ່ຄວນອຸ່ນໃຫ້ຮ້ອນກ່ອນແລ້ວຢ່າລືມສັງເກດໃຫ້ດີກ່ອນວ່າອາຫານຍັງກີນໄດ້ຫຼືບໍ່

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.