ກັບໂກ້ຮ້ອງ ຄວາມເຊື່ອບູຮານ ລາງບອກເຫດຮ້າຍ ຫຼື ລາງບອກໂຊກ

0
113

ຫຼາຍຄົນ ຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນ ຫຼື ເຄີຍຮູ້ມາແນ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ສຽງກັບໂກ້ຮ້ອງ ຮ້ອງຈັກເທື່ອເປັນລາງດີ ຫຼື ລາງຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ໄດ້ຍິນສຽງກັບໂກ້ຮ້ອງ. ເຊິ່ງມື້ນີ້ທາງທີມງານລາວໂພສເຮົານຳມາສະເໜີ ມີດັ່ງນີ້:

ກັບແກ້ ຮ້ອງ 1 ເທື່ອ ເຊື່ອວ່າ ຈະເສຍເງິນແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ , ກັບແກ້ຮ້ອງ 3 ເທື່ອ ເຊື່ອວ່າ ຄົນໄດ້ເຮືອນຈະຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ , ກັບແກ້ຮ້ອງ 5 ເທື່ອ ເຊື່ອວ່າເປັນລາງບໍ່ດີ
ກັບແກ້ຮ້ອງ 6 ເທື່ອ ເຈົ້າຂອງເຮືອນຈະເດືອດຮ້ອນ , ກັບແກ້ຮ້ອງ 7 ເທື່ອ ເຊື່ອວ່າ ຈະເສຍຊັບສິນ

ກັບແກ້ຮ້ອງ 8 ເທື່ອ ເຊື່ອວ່າ ຈະໄດ້ຮັບໂຊກລາບ , ກັບແກ້ຮ້ອງ 9 ເທື່ອ ເຊື່ອວ່າ ຈະມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ , ກັບແກ້ຮ້ອງ 10 ເທື່ອ ເຊື່ອວ່າ ຈະມີເງິນທອງໄຫຼມາເທມາ , ກັບແກ້ຮ້ອງ 11 ເທື່ອ ເຊື່ອວ່າ ຈະຮັ່ງມີເງິນຄຳ ຫຼື ຈະພົບເນື້ອຄູ່ນອກຈາກຈຳນວນຂອງກັບແກ້ຮ້ອງແລ້ວ ເວລາຂອງມັນຮ້ອງກໍຍັງສາມາດຕີເປັນຄວາມໝາຍໄດ້

ເຊັ່ນ: ກັບແກ້ຮ້ອງຕອນ 6:00 – 12:00 ເຊື່ອວ່າຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີ ແຕ່ຖ້າຮ້ອງຕອນ 12:00 – 18:00 ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຂ່າວຮ້າຍ, ຮ້ອງຕອນ 18:00 ຫາ ທ່ຽງຄືນ ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີ ຫຼື ຮ້າຍປົນກັນ ແລະ ຮ້ອງຕອນທ່ຽງຄືນຮອດ 6:00 ໂມງເຊົ້າ ແມ່ນເປັນການຮ້ອງຕາມທຳມະຊາດຂອງມັນ ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ.ສຸດທ້າຍນີ້ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງກັບແກຮ້ອງ ທ່ານລອງເອົາມາຕີເບິ່ງ ວ່າຈະແມ່ນແທ້ບໍ່? ໝາຍເຫດ: ຂຶ້ນກັບຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ບໍ່ຄວນເກັບມາຄິດດຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະທຸກຢ່າງແມ່ນເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ຂໍ້ມູນ: Sanook.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.