ລົງວິໄນຜູ້ພິພາກສາ ແລະພະນັກງານສານ 9 ຄົນ

0
148

ໃນ 9 ເດືອນປີ 2021 ນີ້ສານປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະຂັ້ນທົ່ວປະເທດນອກຈາກເອົາໃຈໃນການແກ້ໄຂຕັດສິນຄະດີໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົນເອງແລ້ວຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ກວດກາການປະພຶດ ແລະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ພິພາກສາຢູ່ສານປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຄໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການປະພຶດ ແລະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ພິພາກສາ ແລະພະນັກງານຂອງສານ ຈໍານວນ 9 ສະບັບ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 7 ສະບັບ, ປະຕິບັດວິໄນ 5 ຄົນ ໃນນັ້ນລຶບຊື່ອອກຈາກການເປັນລັດຖະກອນ 4 ຄົນ, ໂຈະການເລື່ອນຊັ້ນ/ຂັ້ນ 1 ຄົນ.

ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2021, ທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ຂອງປີ 2021 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຊຶ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງສານປະຊາຊົນ ແລະສານທະຫານແຕ່ລະຂັ້ນທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄະດີໃນຄວາມຮັບຂອງຕົນຄື: ຄະດີຄ້າງມາແຕ່ທ້າຍປີ 2020 ຈໍານວນ 2.905 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 820 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 1.427 ເລື່ອງ, ຄະດີກ່ຽວພັນກັບການຄ້າ 304 ເລື່ອງ, ຄະດີຄອບຄົວ 269 ເລື່ອງ, ຄະດີແຮງງານ 37, ຄະດີຕິດພັນກັບເດັກ 36 ເລື່ອງ ແລະສານທະຫານ 12 ເລື່ອງ.

ສ່ວນຄະດີເຂົ້າໃໝ່ໃນປີ 2021 ມີ ຈໍານວນ 5.187 ເລື່ອງ ລວມແລ້ວຄະດີທີ່ຄ້າງມາ ແລະເຂົ້າໃໝ່ມີທັງໝົດ 8.092 ເລື່ອງ ໃນນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ 4.801 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ ຫຼືພວມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 3.291 ເລື່ອງ.

ສ່ວນການກວດກາການປະພຶດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ພິພາກສາຢູ່ສານປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຄໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການປະພຶດ ແລະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ພິພາກສາ ແລະພະນັກງານຂອງສານ ຈໍານວນ 9 ສະບັບ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 7 ສະບັບ, ປະຕິບັດວິ ໄນ 5 ຄົນ. ໃນນັ້ນລຶບຊື່ອອກຈາກການເປັນລັດຖະກອນ 4 ຄົນ, ໂຈະການເລື່ອນຊັ້ນ/ຂັ້ນ 1 ຄົນ.

ທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ກ່າວວ່າ: ຄຽງຄູ່ກັບຜົນງານໃນການຕັດສິນຄະດີຂອງສານແລ້ວ, ຂະແໜງການຕົນຍັງພົບເຫັນຈຸດອ່ອນຈໍານວນໜຶ່ງເປັນຕົ້ນແມ່ນຜູ້ພິພາກສາ ແລະພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງຍັງລະເມີດຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທໍາ, ປະພືດ, ກະທໍາບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ ເປັນທີ່ເຄົາລົບເຊື່ອຖື, ມີການຮ້ອງທຸກ, ຈົ່ມເວົ້າຂອງສັງຄົມ, ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນຂອງສານຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ, ຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ການຫັນພະນັກງານລົງຮາກຖານເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ, ການບໍາລຸງສ້າງພະນັກງານເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ.

ນອກນີ້ການປັບປຸງກົດໝາຍ, ການອອກນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນລະອຽດຄົບຖ້ວນເທົ່າທີ່ຄວນ.

08/11/2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.