ເອົາດີໆ ເລື່ອງໜີ້ສິນບໍເປັນຕາໃຫ້ຕິດເສຍໝົດ ຍັງສ່ຽງຕິດຄຸກອີກ

0
164

ເລື່ອງການເປັນໜີ້ເປັນສິນເຫັນແຕ່ຄົນຈົ່ມກັນທັ້ງນັ້ນບໍ່ວ່າແຕ່ໝູູ່ຢືມໃຫ້ໝູ່ຄົນຮູ້ຈັກຢືມໃຫ້ກັນ ແຕ່ກໍ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ແລ້ວບໍ່ເລີກ ເພາະຄວາມເຫັນໃຈຄວາມສົງສານ, ການບໍມີພ້ອມທຸກຢ່າງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການເງິນກໍ່ເອົາຊັບສິນໄປຈຳ, ເອົາເອກະສານສຳຄັນໄປຄ້ຳປະກັນ ແລະສຸດທ້າຍກໍ່ຈົບລົງທີ່ບັນຫາການຢືດຊັບທວງໂຫດອື່ນໆ.

ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ ເຈົ້າໜີ້ຢຶດຊັບລູກໜີ້ ຜີດບໍ? ເວລາເຮົາຕ້ອງການກູ້ຢືນເງິນ ໜ້າຈະໄດ້ເອົາຊັບຕົນເອງໄປຄໍ້າປະກັນ ແຕ່ຖ້າວ່າເຈົ້າໜີ້ໄດ້ຢຶດຊັບລູກໜີ້ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຮັດຈັງໃດ?
ເລື່ອງເປັນແນວນີ້: ນ້ອງເປັນໜີ້ ເອື້ອຍຜູ້ໜຶ່ງຈຳນວນ 60 ລ້ານກີບ, ທີ່ຜ່ານມາ ນ້ອງກໍຈ່າຍແນ່ບໍ່ຈ່າຍແນ່ຕາມຄວາມສາມາດຂອງນ້ອງ. ເດືອນແລ້ວນີ້ ເພິ່ນໄດ້ແຊັດມາບອກວ່າຖ້າບໍ່ຈ່າຍເງິນທີ່ຍືມພ້ອມດອກເບ້ຍ ເອື້ອຍ (ເຈົ້າໜີ້) ເພິ່ນຈະມາຄົ້ນເອົາເຄື່ອງມີຄ່າຢູ່ເຮືອນນ້ອງໄປຂາຍໃຊ້ໜີ້ເອງ. ແລ້ວເພິ່ນກໍເຮັດແທ້ ອາທິດທີ່ຜ່ານມາເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າມາຄົ້ນເຮືອນຂອງນ້ອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ແມ່ນ້ອງ ພະຍາຍາມຫ້າມແລ້ວແຕ່ເພິ່ນກໍມ້າງປະຕູເຂົ້າມາເຮືອນຂອງນ້ອງ. ເຈົ້າໜີ້ ໄດ້ຍຶດເອົາໂນດບຸກ ໄອແພດ ແລະ ລົດຈັກຂອງນ້ອງໄປ.


Phomsoupha & Son Law ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການກູ້ຍືມເງິນ ແນ່ນອນວ່າລູກໜີ້ຕ້ອງໃຊ້ຕາມກຳນົດ ແລະ ຈຳນວນເງິນ ພ້ອມດອກເບ້ຍທີ່ຕົກລົງກັນ. ເມື່ອລູກໜີ້ ບໍ່ໃຊ້ໜີ້ ເຈົ້າໜີ້ກໍມີສິດທວງໜີ້ໃນຂອບເຂດກົດໝາຍກຳນົດໄວ້. ໃນກໍລະນີນີ້ ເຫັນວ່າ ເຈົ້າໜີ້ມີການກະທຳທີ່ເກີນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ປະຕິບັດຕໍ່ລູກໜີ້ໄດ້.

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າໜີ້ກະທຳ ອາດມີຄວາມຜິດ 2 ຢ່າງຄື:
1. ເຈົ້າໜີ້ ອາດມີຄວາມຜິດຖານບຸກລຸກເຄຫະສະຖານ. ອີງຕາມມາດຕາ 222 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ 2017 ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ບຸກຄົນໃດຫາກລ່ວງເຄຫະສະຖານຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍດ້ວຍການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ນາບຂູ່ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 1 ປີ ຫາ 3 ປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະ ຖືກປັບໃໝແຕ່ 3.000.000 ກີບ ຫາ 15.000.000 ກີບ.


2. ເຈົ້າໜີ້ ອາດມີຄວາມຜິດຖານລັກຊັບຜູ້ອື່ນ. ເພາະຖ້າຫາກວ່າ ຊັບສິນ ຫຼື ສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງຂອງລູກໜີ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳເອົາມາເປັນຊັບຄຳ້ປະກັນໃນການກູ້ຍືມ ເຈົ້າໜີ້ກໍບໍ່ມີສິດຍຶດມາເປັນຂອງຕົນໄດ້. ເຖິງວ່າໄດ້ເອົາມາເປັນຊັບຄຳ້ປະກັນກໍຕາມ ແຕ່ຕ້ອງມີຄຳຕັດສິນຂອງສານເສຍກ່ອນ. ອີງຕາມມາດຕາ 231 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ 2017 ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ຜູ້ໃດຫາກໄດ້ເອົາຊັບຄົນອື່ນມາເປັນຂອງຕົນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະ ຖືກປັບໃໝແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ. ມາດຕາດັ່ງກ່າວ ຍັງກຳນົດຕື່ມອີກວ່າ: ຖ້າມີການລັກດ້ວຍການມ້າງເພຮົ້ວຮາວ ຫຼື ປະຕູ ຜູ້ກະທຳຜິດຈະຖືກລົງໂທດແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 5 ປີ ແລະ ປັບໃໝແຕ່ 3.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.