ປາດໂທ! ພໍ່ຕູ້ນໍ້າຢາດີ ເຮັດໃຫ້ເມຍໄວ 70ປີ ມີລູກໄດ້ ຫຼັງແຕ່ງມາດົນ 45ປີ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີທາຍາດຈັກຄົນ

0
143

ປາດໂທ! ພໍ່ຕູ້ນໍ້າຢາດີ ເຮັດໃຫ້ເມຍໄວ 70ປີ ມີລູກໄດ້ ຫຼັງແຕ່ງມາດົນ 45ປີ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີທາຍາດຈັກຄົນ ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນຂ່າວທີ່ຈະສ້າງຄວາມຮືຮາຫຼາຍ ສໍາລັບຂ່າວ ເປັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເມື່ອຄູ່ຜົວ-ເມຍເຖົ້າ ເມຍອາຍຸ 70ແລ້ວ ແຕ່ໃຫ້ກໍາເນີດລູກໄດ້.ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ເດລີເມວລາຍງານຂ່າວດີຂອງຄູ່ສາມີພັນລະຍາຄູ່ໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກພັນລະຍາອາຍຸ 70 ປີໃຫ້ກຳເນີດລູກຊາຍເຊີ່ງເປັນລູກຜູ້ທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ແຕ່ງງານຢູ່ກີນກັບສາມີໄດ້ 45 ປີແລ້ວ.

ທັງສອງຈື່ງຕັດສິນໃຈໄປປຶກສາໝໍ ເພື່ອເຮັດ IVF ຫຼື ການເຮັດເດັກຫຼອດແກ້ວ ເຊີ່ງເປີເຊັນທີ່ຈະປະສົບນັ້ນເກືອບຈະບໍ່ມີເລີຍ ແຕ່ປະຕິຫານກໍ່ມີຈີ່ງເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ເກີດມາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຕູ້ຄົນນີ້ເປັນໜື່ງໃນແມ່ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ໃຫ້ກຳເນີດລູກ.ເຖິງແມ່ນວ່າໂອກາດທີ່ຜູ້ຍິງອາຍຸ 70 ປີຈະມີລູກແບບທຳມະຊາດນັັ້ນບໍ່ມີໂອກາດເລີຍ ເນື່ອງຈາກໝົດປະຈຳເດືອນ ຊ່ວງອາຍຸ 40-50 ປີ


ປາດໂທ! ພໍ່ຕູ້ນໍ້າຢາດີ ເຮັດໃຫ້ເມຍໄວ 70ປີ ມີລູກໄດ້ ຫຼັງແຕ່ງມາດົນ 45ປີ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີທາຍາດຈັກຄົນ


ປາດໂທ! ພໍ່ຕູ້ນໍ້າຢາດີ ເຮັດໃຫ້ເມຍໄວ 70ປີ ມີລູກໄດ້ ຫຼັງແຕ່ງມາດົນ 45ປີ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີທາຍາດຈັກຄົນ


ປາດໂທ! ພໍ່ຕູ້ນໍ້າຢາດີ ເຮັດໃຫ້ເມຍໄວ 70ປີ ມີລູກໄດ້ ຫຼັງແຕ່ງມາດົນ 45ປີ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີທາຍາດຈັກຄົນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.