ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ຕຸກນໍ້າທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ນອກຈາກຂາຍ ສາມາດນໍາມາເປັນໜານຜັກໄດ້ອີກ ຕ້ອງລອງ

0
195

ແນະນໍາອີກໜຶ່ງຄວາມຄິດນໍາສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ເີກດປະໂຫຍດ ຢ່າງຕຸກນໍ້າດື່ມ ທີ່ເຮົາກິນແລ້ວ ຫຼາຍຄົນອາດຖິ້ມເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ບາງຄົນກໍເກັບທ້ອນໄວ້ເພື່ອຂາຍ ຫຼື ເກັບໄວ້ໃຊ້ປະໂຫຍດອື່ນໆແບບນີ້ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ລົງອີກໜຶ່ງໄອເດຍ ກ່ຽວກັບຕຸນນໍ້າທີ່ເຮົາບໍ່ໃຊ້ແລ້ວ ນໍາມາເປັນ ໜານຜັກສາມາດເອົາມາອ້ອມເປັນໜານຜັກໄດ້

ແຖມສວຍງາມ DIY ໄອເດຍແປງສວນຜັກ ຈາກຕຸກນໍ້າເຫຼືອໃຊ້ ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວເກັບກະຕຸກໄວ້ຈັດສວນຜັກງາມໆແບບນີ້ໄວ້ເລີຍ ວິທີ່ເຮັດເຮົາກໍຂຸດຖັນແຖວໜານຜົກຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນຮ່ອງ, ຫາຍຂີ້ດິນ ຫຼື ນໍ້າໃສ່ຕຸກນໍ້າ ຫຼື ຫິນກໍໄດ້ເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ ແລ້ວເອົາລົງໄວ້ ລຽງງາມໆຕໍ່ໆກັນ, ຖົ້ມດິນ ແລ້ວກໍຮຽບຮ້ອຍ ງ່າຍດີແມ່ນບໍ່ ແຖມປ້ອງກັນສັດຕູພືດໄດ້ອີກນໍາ ແນະນໍາລອງໄປໃຊ້ເບິ່ງເດີ້


ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ຕຸກນໍ້າທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ນອກຈາກຂາຍ ສາມາດນໍາມາເປັນໜານຜັກໄດ້ອີກ ຕ້ອງລອງ


ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ຕຸກນໍ້າທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ນອກຈາກຂາຍ ສາມາດນໍາມາເປັນໜານຜັກໄດ້ອີກ ຕ້ອງລອງ

ຈາກ: เกษตร นานา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.