ບໍ່ຄວນເລື່ອນຜ່ານເດັດຂາດ…!!! ຂໍແນະນຳ 4 ອາຊີບມາແຮງ ທີ່ສາມາດສ້າງເງິນມະຫາສານ ໃນອະນາຄົດ

0
101

ນັກຮຽນ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຫຼາຍຄົນກຳລັງຄິດວ່າຈະສົ່ງລູກຕົນເອງຮຽນຕໍ່ດ້ານໃດດີ ທີ່ຮຽນແລ້ວຈົບອອກມາມີສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຮອງຮັບ ລອງມາພິຈາລະນາ 4 ອາຊີບລຸ່ມນີ້ນຳກັນ ເພາະໃນອະນາຄົດອາຊີບເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເຊັ່ນ:

1 ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ: ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກຢ່າງໄວວາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອາຊີບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼື Cyber Security Expert ເປັນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນຍຸກປັດຈຸບັນ.

ສຳລັບອາຊີບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດສາມາດເຮັດວຽກໃຫ້ກັບອົງກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຕັ້ງແຕ່ໜ່ວຍງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດ, ສື່, ບັນເທີງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການເງິນ, ບັນຊີ, ແພດ ແລະ ທະນາຄານ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ

ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າຄ່າຕອບແທນຂອງອາຊີບນີ້ມີຄວາມກຸ້ມຄ່າເປັນຢ່າງດີ ນອກຈາກອາຊີບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານແລ້ວ ອາຊີບອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນສາຍງານນີ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກຂຽນໂປຣແກຣມ, ນັກພັດທະນາຊ໊ອຟແວຣ໌, ນັກວິເຄາະຄວາມໝັ້ນຄົງສາລະສົນເທດ ແລະ ອື່ນໆ ກໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານເຊັ່ນກັນ.

2 ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບ: ຢ່າງທີ່ເຮົາຮູ້ກັນດີວ່າໃນອະນາຄົດຫຼາຍປະເທດ ສປປ ລາວ ເຮົາກໍ່ເຊັ່ນກັນກຳລັງຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງຄົມຜູ້ສູງອາຍຸ ເນື່ອງຈາກຄົນປັດຈຸບັນນິຍົມມີລູກໜ້ອຍລົງ ປະກອບກັບເຕັກໂນໂລຊີທາງການແພດກໍ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນມີອາຍຸທີ່ຍືນຍາວຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານສຸຂະພາບຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນປະເທດລາວພຽງປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງຄົມຜູ້ສູງອາຍຸ ແຕ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດທົ່ວໂລກກໍ່ມີສະຖານະການດຽວກັນ
ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄາດການວ່າໃນປີ 2050 ຜູ້ສູງອາຍຸຈະມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງສອງເທົ່າ ຫາກເຮົາມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸ ພ້ອມທັງມີທັກສະທາງດ້ານພາສາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາສາອັງກິດ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ ກໍ່ຈະເປັນການເພີ່ມໂອກາດໃນການເຮັດວຽກໄດ້ສູງຍິ່ງຂຶ້ນ ແຖມຍັງມີຄ່າຕອບແທນທີ່ສູງຕາມໄປອີກດ້ວຍ

ແຕ່ຖ້າໃຜທີ່ບໍ່ຖະໜັດໃນການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸ ຫຼື ບໍ່ສົນໃຈທາງດ້ານສຸຂະພາບໂດຍກົງ ກໍ່ສາມາດທີ່ຈະເລືອກຮຽນ ຫຼື ເຮັດວຽກອື່ນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນວ່າ: ອາຊີບການອອກແບບຜະລິດຕະພັນສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸເປັນຕົ້ນ.

3 ອາຊີບທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ນັກຂຽນອອນລາຍ: ໃນປັດຈຸບັນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານສື່ ແລະ ໂຄສະນາມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆເຮັດໃຫ້ອາຊີບຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ອາຊີບຄົນຜະລິດສື່, ນັກສ້າງສັນ, ນັກຂຽນບົດຄວາມອອນລາຍ ແລະ ອື່ນໆ ມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ

ໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດອອນລາຍທີ່ຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນດ້ານນີ້ຫຼາຍ ດ້ວຍພຶດຕິກຳການຮັບສື່ຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ຫັນມາໃຊ້ເວລາກັບສື່ສັງຄົມອອນລາຍຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນໃນຍຸກປັດຈຸບັນມັກເບິ່ງໂທລະພາບ ແລະ ອ່ານໜັງສືພິມກັນໜ້ອຍລົງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍ ຄວາມວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ເປີດຮັບຂ່າວສານຕ່າງໆ ກົງກັນຂ້າມພວກເຂົາໄດ້ມີວິທີການຮັບຂ່າວສານໃນຮູບແບບອອນລາຍເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນໂອກາດ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍຂອງຄົນທີ່ສົນໃຈຈະມາເຮັດວຽກສາຍນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກນ້ອງໆມີຄວາມສົນໃຈຢູ່ແລ້ວບໍ່ຄວນພາດໂອກາດ.

4 ອາຊີບທາງດ້ານການສອນ ແລະ ການສ້າງນະວັດຕະກຳ: ຄົນໃນຍຸກປັດຈຸບັນເລີ່ມຈະຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ຕ່າງໆມີການປ່ຽນແປງໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ນອກຈາກນີ້, ອິດທິພົນຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນໃນຍຸກປັດຈຸບັນຫັນມາສົນໃຈເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ແລະ ເມື່ອຄົນລຸ້ນໃໝ່ສົນໃຈດ້ານນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນກໍ່ເກີດເປັນການຮຽນຮູ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີມາປະຍຸກໃຊ້ໃນການຮຽນ – ການສອນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ການເຮັດວິດີໂອ, ການໃຊ້ສື່ 3D ໃນການຮຽນ – ການສອນ ແລະ ອື່ນໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອາຊີບນີ້ເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍໃນອະນາຄົດ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:ນັກທຸລະກິດ New CEO Laos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.