ຢາດີຢາກບອກຕໍ່..!!!ເຄືອໄກ່ກຸ້ມ ເປັນຢາດີກະພາະລຳໄສ້ອັກເສບ ແລະ ເປັນຢາຂ້າເຊື້ອມະເຮັງລຳໄສ້

0
116

ອັນນີ້ແມ່ນເຄືອໄກ່ກຸ້ມບາງທອ້ງຖິ່ນເອີ້ນເຄືອໄຮແດງ ມັນເປັນຢາດີກະເພາະທຸກຊະນິດເຊັ່ນ: ກະເພາະລຳໄສ້ອັກເສບ ,ກະເພາະແສບໝາກໂຫກອອກຮອ້ນຄໍ ຫຼື ພາສາໄທເອີ້ນວ່າກົດໄຫລຢອ້ນ(ພາສາລາວວ່າອາຫານທີ່ກີນລົງໄປຈະກັບຄືນທາງເກົ່າ)

ແລະ ເຄືອນີ້ສາມາດເຄືອບບາດແຜໃນລຳໃສ້ແລະກະເພາະໄດ້ແລະທັງເປັນຢາຂ້າເຊື້ອມະເລັງລຳໄສ້ ຕັ້ງແຕ່ທີ່ໃຊ້ຢາລາວມາເພື່ອປົວໂລກກະເພາະຍັງບໍ່ເຫັນຢາໂຕໃດທີ່ດີກອ່ນຢາໂຕນີ້

ຖ້າຜູ້ເປັນຊເຮື້ອມາດົນແລ້ວກີນປະມານ3ຊຸດດີເລີຍ.ຊຸດນຶ່ງມີ13ຫມໍ້ລາຄາຂາຍສົ່ງ70.000ກີບປະຈຸບັນອາຈານຜລິດອອກມາຂາຍແລ້ວສັ່ງໄດ້ເດີເບີໂທແລະເບີແອັບ02055606539.

ຜູ້ໃດຊອກເອົາເອງໃຫ້ຖ່າຍພາບເຄືອຢາແລະໃບຢາສົ່ງຖາມອາຈານກອ່ນເດີເພື່ອຄວາມຖືກຕອ້ງ.ອາຈານລົງບອກເພື່ອໃຫ້ນອ້ງນຸ່ງລູກຫລານຮຽນຮູ້ແລະສືບທອດໄວ້ຂໍຂອບໃຈທຸກທາ່ນທີ່ໃຈບຸຸນທັງຫລາຍ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.