ອ່ານດ່ວນ..!!!ທາມລາຍຜູ້ ຕ ິ ດ ເ ຊ ື ້ ອ ໃນຊຸມຊົມ ( 6 ຄົນ) ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

0
481

ອ່ານດ່ວນ..!!!ທາມລາຍຜູ້ເຊື້ອໂຄວິດ ໃນຊຸມຊົມ ( 6 ຄົນ) ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກໍລະນີຢັ້ງຢືນ: 2963 ເພດຊາຍ ອາຍຸ 36 ປີ ອາຊີບເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງບ້ານເດັກ SOS

ອ່ານດ່ວນ..!!!ທາມລາຍຜູ້ເຊື້ອໂຄວິດ ໃນຊຸມຊົມ ( 6 ຄົນ) ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກໍລະນີຢັ້ງຢືນ: 2964 ເປັນເພດຍິງ ອາຍຸ 35 ປີ (ກູ້ຢືມເງິນຜ່ານອອນລາຍ)ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ

2965 ເພດຍິງ ອາຍຸ 10 ປີ ນັກຮຽນໂຮງຮຽນປະຖົມໂພນສະຫວ່າງເໜືອ 2966 ເພດຊາຍ ອາຍຸ 12ປີ ນັກຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມອຸດົມວິໄລ ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານ ໂນນສະຫວາດ ເມືອງນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກໍລະນີຢັ້ງຢືນ 2967 ເພດຍິງ ອາຍຸ 45 ປີ ອາຊີບແມ່ລ້ຽງເດັກ SOS , ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກໍລະນີຢັ້ງຢືນ:2968 ເພດຍິງອາຍຸ 26ປີ ແມ່ລ້ຽງບ້ານເດັກ SOS


ອ່ານດ່ວນ..!!!ທາມລາຍຜູ້ເຊື້ອໂຄວິດ ໃນຊຸມຊົມ ( 6 ຄົນ) ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


ອ່ານດ່ວນ..!!!ທາມລາຍຜູ້ເຊື້ອໂຄວິດ ໃນຊຸມຊົມ ( 6 ຄົນ) ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


ອ່ານດ່ວນ..!!!ທາມລາຍຜູ້ເຊື້ອໂຄວິດ ໃນຊຸມຊົມ ( 6 ຄົນ) ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.