ສຸດຍອດຄວາມຮູ້…!!! ວິທີແລະຂັ້ນຕອນ ການເຮັດກ້ອນເຊື້ອເຫັດ ແບບງ່າຍໆ ເຮັດເປັນວຽກເສີມຫຼືອາຊີບກໍ່ໄດ້.

0
181

ວິທີແລະຂັ້ນຕອນການເຮັດ ” ກ້ອນເຊື້ອເຫັດ ” ແບບງ່າຍໆບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດເປັນວຽກເສີມຫຼືອາຊີບກໍ່ໄດ້

+ ສ່ວນປະສົມ – ຂີ້ເລື່ອຍ 100 ກິໂລກຼາມ – ຢິບຊໍ່າ 1 ກິໂລກຼາມ – ພູໄມ 1 ກິໂລກຼາມ – ປູນຂາວ 1 ກິໂລກຼາມ – ເກືອ 2 ຂີດ- ຮຳ 6 ກິໂລກຼາມ – ກາກນໍ້າຕານ 1 ລິດ

+ ວິທີແລະຂັ້ນຕອນການເຮັດ
– ນຳສ່ວນປະສົມທັງໝົດຍົກເວັ້ນຂີ້ເລື່ອຍ ແລະ ກາກນໍ້າຕານ ໃຫ້ປະສົມລວມກັນກ່ອນແລ້ວເຮັດການໂຮຍໃສ່ຂີ້ເລື່ອຍຈາກນັ້ນປະສົມສ່ວນປະສົມທັງໝົດໃຫ້ເຂົ້າກັນ

– ນຳນໍ້າປະສົມກາກນໍ້າຕານນຳມາຫົດໃຫ້ທົ່ວກອງສ່ວນປະສົມຫົດໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມປະມານ 60% ເມື່ອກຳຂຶ້ນມາແລ້ວຈະບໍ່ມີນໍ້າໄຫຼອອກມາ ແລະ ສ່ວນປະສົມລວມກັນເປັນກ້ອນ

– ຈາກນັ້ນນຳມາອັດກ້ອນໂດຍຂີ້ເລື່ອຍ 100 ກິໂລກຼາມ ຈະອັດເປັນກ້ອນໄດ້ 200 ກ້ອນ
– ອັດກ້ອນໂດຍໃຫ້ນໍ້າຂີ້ເລື່ອຍທີ່ປະສົມແລ້ວອັດລົງໄປໃນຖົງພາສຕິກໃຫ້ແໜ້ນ ຈາກນັ້ນໃສ່ຝາຄວບລົງເປັນອັນວ່າສຳເລັດ


– ນຳກ້ອນເຊື້ອເຫັດເມື່ອອັດໃສ່ຖົງແລ້ວໄປອົບຂ້າເຊື້ອ ໂດຍໝໍ້ອົບກໍ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆຈາກຖັງ 200 ລິດ ແລະ ດັງໄຟດ້ານລຸ່ງອົບອຸນຫະພູມ 90-100 ອົງສາ ປະມານ 3 ຊມ

– ເມື່ອອົບສຳເລັດຈະເປັນຂັ້ນຕອນການຍອດເຊື້ອ ໂດຍໃຊ້ແອວກໍຮໍທຳຄວາມສະອາດຈຸກກ້ອນເຊື້ອເຫັດສາກ່ອນຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳເຊື້ອເຫັດເຂ່ຍໃສ່ລົງໄປໂດຍທຸກຂັ້ນຕອນຕ້ອງສະອາດ ແລະ ປອດເຊື້ອ

– ນຳກ້ອນເຊື້ອເຫັດໄປເພາະອຸນຫະພູມ 24-33 ອົງສາ ປະໄວ້ 30 ວັນ ເມື່ອເຊື້ອເດີນເຕັມທີ່ກໍ່ພ້ອມຈຳໜ່າຍ
+ ການຈຳໜ່າຍ : ຈຳໜ່າຍກ້ອນເຊື້ອເຫັດໄດ້ອາທິດລະ 2-3 ພັນກ້ອນ

+ ຂໍ້ແນະນຳເພີ່ມເຕີມ : ກ້ອນເຊື້ອເຫັດທີ່ມີຄວນເບິ່ງທີ່ສີຂອງການເດີນເຊື້ອເຫັດຕົວຢ່າງຈາກຮູບເລີ່ມມີເຊື້ອເຫັດສີຂາວເດີນມາປະມານເຄິ່ງກ້ອນແລ້ວສັງເກດເຊື້ອເຫັດໃນກ້ອນເຊື້ອເຫັດໃຫ້ຂາວທົ່ວຖົງຈຶ່ງຈະຖືວ່າເປັນກ້ອນເຊື້ອເຫັດທີ່ມີຄຸນນະພາບພ້ອມສຳລັບການນຳໄປເພາະ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.